نمایش 1–25 از 39 نتیجه

شبکه

این واژه را به گروهی از افراد و یا اشیاء می گویند که قادر به اشتراک‌گذاری اطلاعات به شکل معناداری با یکدیگر هستند.
در فناوری اطلاعات به شبکه های کامپیوتری یا دیتا بصورت اختصاری شبکه گفته می شود.
بدین مفهوم که در کامپیوتر ها اطلاعات به شکل قابل درکی به اشتراک گذاشته میشود.

انواع آن را می توان به 3 دسته کلی تقسیم بندی کرد که شامل شبکه های محلی (LAN)،  شهری (MAN) و گسترده WAN است.

همانطور که از نام های آن ها پیداست با توجه به محدودیت منطقه ای که پوشش می دهند دسته بندی می شوند.

بطور کلی از دلایل اصلی ایجاد آن  به موارد زیر اشاره کرد
اشتراک منابع و تجهیرات
اطلاعات بروز
مدیریت و پشتیبانی مرکزی داده ها
اطمینان از درستی اطلاعات

یکی از دلایل مهم استفاده از آن بالا بردن سرعت انجام فرآیندهای شرکت است.
اما هدف اصلی را میتوان پایین آوردن هزینه برای خرید تجهیرات سخت افزاری و مدیریت بهتر آن ها است.