نمایش دادن همه 2 نتیجه

اسپیکر

اسپیکر ابزاریست که انرژی الکتریکی را به صدا تبدیل می کند.در کنار آن از تقویت کننده ها برای بلند کردن صدا استفاده می شود.

هرچه فرکانس امواج بزرگتر باشد، فشار هوا نوسان بیشتری دارد که با تغییر فشار هوا، صدا زیرتر یا بم‌تر شنیده میشود.
دامنه نوسان میزان بلندی صداها را مشخص میکند. صدایی که دامنه بزرگتری دارد بلند تر شنیده میشود.

به طور کلی اسپیکر ها دارای دو نوع مختلف منفعل و خود فعال است.
در نوع منفعل بلندگو برای این که صدا تولید کند، به تقویت کننده برق به صورت جدا نیاز دارد.
نوع خود فعال آن دارای تقویت کننده برق داخلی است که آمپلی فایر نام دارند و می توانند به صورت مستقیم به میکسر وصل شوند.