نمایش 1–25 از 30 نتیجه

فن کامپیوتر یا فن سیستم خنک کننده ای است که در داخل سیستم که آن را در پنل جلو یا پشت کیس نصب می گردد.

ورود جریان هوای خنک در داخل کیس و خروج گرمای داخل آن برای خنکسازی قطعات داخل کیس اصلی ترین عملکرد این فن است.

این قطعه داری اندازه های متنوعی است. فن های کیس ۸۰ میلی متری؛ ۹۲ میلی متری و ۱۲۰ میلیمتری با عرض ۲۵ میلی متر متداول ترین اندازه برای آن به شمار می رود.

هر فن بر اساس CFM مخفف Cubic Feet Per Minute رتبه بندی می شود که حجم و میزان هوا را بر حسب دقیقه اندازه گیری می کند.

هر چه CFM بیشتر، فن کامپیوتر هوای بیشتری را جابجا می کند در نتیجه فرآیند خنک سازی سریعتر اتفاق می افتد.
برای خنکسازی داخل کیس کامپیوتر باید فن کافی داشت تا هوا را به داخل کیس هدایت کرده و یا بیرون بکشد.
فن بزرگتر به معنای CFM بالاتر و هوای بیشتری از که از طریق کیس شما عبور می کنند.

هوا از طرفی وارد و از طرف دیگر خارج میشود. با تغییر جهت نصب یک فن؛ عملکرد آن دچار مخاطره می شود.
از این رو برای جلوگیری از مخاطره عملکرد فن به مکان نصب آن دقت کنیم. جریان هوا باید در مسیر مشخصی باشد. به طور کلی باید فن های پنل جلو هوا را مکش و فن های پنل پشت هوا را بیرون کند.