هیچ محصولی یافت نشد.

کاغذ خردکن دستگاهی است که برای خرد کردن و از بردن اسناد و مدارک مهم مورد استفاده است.

این دستگاه توسط ” ابوت آگوستوس لا ” در سال 1909 اختراع شد و مورد تایید قرار گرفت.
کاغذ خرد کن یا paper shredder دستگاهی است که از ماشین های اداری و خانگی پرطرفداری است که توانای از بین برد اسناد و مدارک و سی دی های محرمانه را دارد.
بنابر باور ابوت این دستگاه در صنعت بسیار کاربردی است و در آینده در خانه ها هم کاربردی خواهد بود.

از کاغذ خردکن بیشتر در مراکز اداری و شرکت ها استفاده می شود.
ادارات و شرکت ها برای از بین بردن اسناد کاغذی و سی دی را به صورت نوار یا ذرات ریز تبدیل می کند.
دلیل استفاده از این دستگاه برای از بین بردن مدارک محرمانه از قبیل اسناد خصوصی ، اداری ، اسناد مالیاتی ، کارت های اعتباری ، لوح های فشرده حاوی عکس و اطلاعات و اظهارات حساب بانکی و مواردی از این قبیل می باشد.
امکان سوء استفاده از مدارک نباشد و اسناد به شکل غیر قابل مشخصی در می اید.